jtb-logo

JTB Europe Privacykennisgeving

Alle bedrijven van de Kuoni/Tumlare en Europamundo-bedrijvengroep zijn eigendom van en worden gecontroleerd door Kuoni Travel Investments Ltd. met als vestigingsplaats 2 Elias-Canetti Street, CH-8050 Zürich, Zwitserland (‘JTB Europe Group’). JTB Europe maakt deel uit van de groep van bedrijven die eigendom zijn van en worden gecontroleerd door JTB Corporation met als vestigingsplaats 2-3-11 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (de ‘JTB Group’). De JTB Europe Group en de JTB Group bieden wereldwijd reis- en bestemmingsbeheer.
Deze privacykennisgeving wordt afgegeven aan u, gegevenssubject, namens de JTB Europe Group en JTB Group en al hun gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, ‘wij’ en ‘ons’), die uw persoonlijke gegevens beheren en verwerken op de hieronder beschreven manier.

1. 1. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken op basis van een van de wettelijke bases waarin de AVG voorziet (artikelen 6 en 7). Bovendien zullen wij altijd uw gevoelige persoonlijke gegevens zoals over uw vakbondslidmaatschap, religieuze opvattingen of gezondheidstoestand, in overeenstemming met de speciale regels die zijn vastgelegd in de AVG (artikelen 9 en 10) verwerken.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken voor de hieronder uiteengezette doeleinden en uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan JTB Europe Group-gelieerde ondernemingen en JTB Group-gelieerde ondernemingen voor zakelijke doeleinden en ook aan bedrijven en onze serviceproviders die namens ons optreden als ‘gegevensverwerker’. Deze doelen omvatten:

– Afhandeling van verzoeken en verzoeken van klanten
– Routeplanning
– Maken van afspraken / reserveringen voor aangevraagde diensten
– Factuur en facturering
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden geconverteerd naar statistische of samengevoegde gegevens, die niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, en vervolgens worden gebruikt voor statistisch onderzoek en rapportages. Deze samengevoegde gegevens kunnen worden gedeeld en gebruikt zoals hierboven beschreven.

2. 2. Bewaringstermijnen

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of om de bovengenoemde diensten aan u te leveren. Voor boekhoudkundige of controledoeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren voor een bepaalde periode nadat onze rechtstreekse zakelijke relatie is beëindigd.

3. 3. Gegevensopslag en -overdracht

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op systemen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), die bestaat uit de lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, maar ook buiten de EER.
Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven binnen de JTB Europe Group en JTB Group, alsook met andere bedrijven die zich binnen of buiten de EER bevinden en reisdiensten bieden zoals hotels, restaurants, bus- en transferdiensten, luchtvaartmaatschappijen en reisboekingsservices, evenals bedrijfsprocesdiensten zoals IT-hosting en factureringsdiensten, allemaal met betrekking tot het aanbieden van de diensten die hierboven zijn vermeld. Als een bedrijf zich buiten de EER bevindt, hebben wij standaardcontractbepalingen ingevoerd om het bedrijf te verplichten uw persoonlijke gegevens alleen voor het beoogde doel en legaal te gebruiken.

4. 4. Toestemming vooraf

Als we gevoelige persoonlijke gegevens nodig hebben, zullen we voordat we deze data van u ontvangen, u hiervoor om toestemming vragen.

5. 5. Uw rechten

Als klant hebt u een aantal rechten: het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen, en het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over deze rechten:
Privacy Policy
Als u assistentie nodig hebt of meer informatie wilt over de manier waarop uw persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail: dpo@jtb-europe.com

Als u niet volledig tevreden bent met de manier waarop met het verzoek om persoonsgegevens is omgegaan, kunt u contact opnemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.